Tuesday, September 6, 2011

Hukum ASB

Baru-baru ini diberitakan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke 2/2011 yang bersidang pada 12hb. April 2011M bersamaan 8 Jumadal Ula 1432H telah bersetuju memutuskan bahawa Pelaburan Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan seumpamanya adalah tidak halal kerana masih belum menepati hukum syarak.

Blog ini hanya menyatakan dari sumber yang dipercayai dan tidak mahu membuat spekulasi sendiri. Menurut surat yang telah dikeluarkan dan boleh dilihat di sekitar masjid-masjid di negeri Selangor mengatakan bahawa ada sebanyak 30% pelaburan yang dilakukan dalam sektor-sektor konvensional dan hanya 70% yang dipercayai halal. Ini menyukarkan pelabur untuk membuat pengasingan kerana pembahagian yang sentiasa berubah-ubah.

Walaubagaimanapun, lain negeri mempunyai fatwanya yang tersendiri. Namun kita sebagai orang Islam mesti tahu hak kita dan cuba mencari alternatif sekiranya terdapat jalan keluar. PNB sehingga sekarang masih belum melantik Panel Syariah bagi memberi khidmat nasihat kepada aktiviti pelaburan mereka.

Bagi mendapatkan pendapat-pendapat pelbagai untuk pertimbangan, anda bolehlah melawat link dibawah:

Penilaian semula hukum pelaburan ASB

Fatwa mengenai hukum ASB dan ASN adalah Maslahat

No comments:

Post a Comment